En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 90-100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 4 avdelningar fördelade på  spårare (8-10 år),  upptäckare (10-12 år), äventyrare (12-15 år) och utmanare (15-18 år).

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fyra till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas ett par gånger per år. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Kåren har stadgar i enlighet med Scoutförbundets beslut.

Vi har, förutom scoutstugan för avdelningsträffar, även en stuga vid Holmröddret, i närheten av Högbo . En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Scouterna

Scouternas verksamhet är öppen för alla oavsett religion, hudfärg eller nationalitet. Scouterna är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att:

 • Ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda.
 • Hjälpa medlemmar att i samverkan med andra utvecklas som individer och
  medmänniskor med samhällsansvar.
 • Ge medlemmarna kunskap och ansvarskänsla för miljön.
 • Genom friluftsliv väcka känslan för naturen.
 • Som en del av världsscoutrörelsen verka för medvetenhet och förverkligande
  av FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna.
   

Scoutmetoden

Lära genom att göra!

I scouterna får var och en utifrån sin egen förmåga prova på de olika programpunkterna som erbjuds, genom att själv prova olika lösningar. Naturligtvis finns det vuxna ledare som ger stöd utan att förta den spänning man upplever när inte alla svar är skrivna.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Den lilla gruppen (patrullen)

I scouterna arbetar vi i små grupper. Det egna ansvaret i gruppen stegras naturligtvis med ålder och kunskap. Det är inte ovanligt att dessa patruller blir ett kamratgäng många år framåt.