Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Som förening så behöver Sandvikens Scoutkår ha ett medlemsregister som innefattar namn, adress samt även e-postadresser till de som lämnat den uppgiften till Sandvikens Scoutkår. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta er med medlemsinformation samt även för att ni skall bli registrerade i Scouterna som är riksorganisationen för scouting i Sverige, vilket innebär att medlemmarna får Scouternas tidning och blir försäkrade som medlemmar.

Uppgifterna sparar vi så länge som du är medlem samt med en viss fördröjning som innebär att vi kan komma att skicka ut viss information även en tid efter att man gått ur Sandvikens Scoutkår eller tills man meddelar oss att man inte längre vill ha information från Sandvikens Scoutkår.

Genom att Sandvikens Scoutkårs stadgar kan ses som ett avtal med medlemmarna, så baseras den vanliga medlemshanteringen på detta avtal. Om du inte vill lämna dina medlemsuppgifter till Sandvikens Scoutkår så kan du inte bli medlem hos oss.

Sandvikens Scoutkår kan komma att dela dina uppgifter med myndigheter, samt kan komma att dela adresser till ombud som gör uppgifter åt Sandvikens Scoutkår (t.ex. i samband med scoutarrangemang). Vi säljer dock aldrig medlemsuppgifterna till annan part.

Det är Sandvikens Scoutkår som förening som är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Dina rättigheter kan du läsa mer om på Datainspektionens webbplats:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/