Sandvikens scoutkårs historia

Scouting har en lång historia, så även i Sandviken. Till Sandviken kom scoutingen redan år 1910, troligen inspirerad av grundaren Baden Powel och svensk scoutings grundare Ebbe Liberath.  

Scouting kom tidigt till Sandviken. Redan år 1910 bildades scoutkåren och verksamheten bedrevs fram till första världskriget början år 1918. Under krigsåren blev det uppehåll, men verksamheten kom igång igen år 1923. Efter en tid blev det åter ett uppehåll i verksamheten. Men sedan år 1933 har kårens verksamhet varit kontinuerlig.

Scoutkårens lokalproblem år 1945 löstes genom att ett gammalt brukshandelsmagasin flyttades från Stationsgatan 1 till Jernvallen för att härbärgera flickscouterna. Flytten ombesörjdes av Sandvikens Jernverks AB, och för att även pojkscouterna skulle få ändamålsenliga lokaler, uppfördes genom Fröken Sigrid Göranssons försorg en barack, som även den placerades vid Jernvallen. Dessa byggnader har använts ända fram till nybyggnationen av nuvarande scoutgård på Sätragatan 36.

Läs mer om Sandvikens nya scoutstuga i tidningen Scout >>