Engagera dig i kåren

29 november, 2017 av Sandvikens scoutkår

Du behövs! Du är viktig än du tror! Scoutrörelsen är en ideell organisation och helt beroende av frivilliga insatser. Vi behöver vuxnas insatser för verksamheten. Att engagera sig i kåren som vuxen behöver inte betyda att du åtar dig att engagera dig varje vecka eller att ta på dig ett ledaransvar. Det kan istället vara att du bidrar genom dina egna färdigheter, skjuts i samband med läger/hajk eller då kåren behöver göra en gemensam insats i eller utanför vår lokal. Kanske har du en egen idé om hur du skulle kunna bidra.

Dina insatser kan t.ex. bestå av att:

  • hjälpa till med matinköp inför hajk och läger
  • skjutsa och hämta barn vid övernattningar och läger
  • hjälpa till med packning eller rengöring av lägermaterial
  • hålla scoutstugan och lokalen i gott skick
  • röjning utanför scoutstugan eller i Holmröddret
  • som funktionär vid olika arrangemang
  • medverka vid enstaka avdelningsmöten
  • delta i avdelningsarbetet
  • vara med i kårstyrelsen som kassör, sekreterare
  • delta som föräldrarepresentat i kårstyrelsen (vitkigt i samband med planering av hajker, läger och övrig verksamhet).

Hör av dig till oss om du är intresserad av att bidra till vår verksamhet genom att fylla i kontaktformuläret.