Sandvikens Scoutkår och scouting

Sandvikens Scoutkår

Scouting har en lång historia. Till Sandviken kom scoutingen redan år 1910, troligen inspirerad av grundaren Baden Powel och svensk scoutings grundare Ebbe Liberath.

Scouting föddes i England år 1908 i och med att scoutrörelsens grundare Baden Powel skrev boken ”Scouting for Boys”. Scoutrörelsen kom till Sverige år 1909 då Ebbe Liberath översatte ”Scouting for Boys” till svenska och samtidigt startade den första scoutkåren i Sverige. Flickscoutarbetet startade i Stockholm år 1911. Sveriges scoutförbund för pojkar bildades år 1912 och Sveriges Flickors Scoutförbund bildades 1913. Härmed har scoutrörelsen fotfäste i Sverige.

Sandvikens scoutkår

Scouting kom tidigt till Sandviken. Scoutkåren bildades redan år 1910 och verksamheten bedrevs fram till år 1918. Under krigsåren blev det uppehåll och verksamheten kom igång igen år 1923. Efter en tid blev det åter uppehåll i verksamheten, men 1933 kom verksamheten igång igen och pågår än idag.

Scoutkårens lokalproblem år 1945 löstes genom att ett gammalt brukshandelsmagasin flyttades från Stationsgatan 1 till Jernvallen för att härbärgera flickscouterna. Flytten ombesörjdes av Sandvikens Jernverks AB, och för att även pojkscouterna skulle få ändamålsenliga lokaler, uppfördes genom Fröken Sigrid Göranssons försorg en barack, som även den placerades vid Jernvallen. Dessa byggnader har använts ända fram till nybyggnationen av nuvarande scoutgård på Sätragatan 36.

Läs mer om Sandvikens nya scoutstuga i tidningen Scout >>

Friluftsliv – en chans till upplevelser för livet

Naturligtvis är vistelse i skog, mark och sjö en stor del av vår verksamhet. Det är här vi får de upplevelser som känns så sköna att bära med sig i livet. Många barn och ungdomar saknar idag dessa upplevelser och äventyr.

Möjligheterna till spänning och äventyr är oändliga när man är ute. Äventyr för de minsta kan vara att för första gången göra en en dags utfärd till scoutstugan och göra en stor lägereld. För de lite äldre kan det vara den första egna hajken där det kan bli både bergsklättring, forsfärder, segling och paddling. För de vuxna kan så småningom äventyret bestå av att resa ut i världen och träffa andra scouter.