Terminsprogram – utmanare & familjescouter

Nu finns det färdiga terminsprogram för Familjescouterna och Utmanarscouterna under respektive avdelning.

Ser ut som vi får en händelserik vårtermin!